Szemrád Emil honlapja

Magamról. Kutatási területeim: szervetlen kémia, félvezetők kémiája, szilárdtestkémia, kristálykémia, kémiatörténet. Fontosabb könyveim

  Szemrád Emil 

777.jpg

Született

1933 augusztus 28-án Gerény nevű faluban      (Ungvári járás) (ma Ungvár), Kárpátalja,          Ukrajna

Lakóhely

Ungvár (Uzshorod), Ukrajna

Állampolgárság

Ukrajna

Képzettség

Ungvári Állami Egyetem, Vegyi Kar (1956)

Tudományos érdeklődésének területe

Kémia

Intézmények

Ungvári Nemzeti Egyetem  

II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Pedagógiai cím

Egyetemi docens

Tudományos fokozat

C.Sc., kémiai tudomány kandidátusa

Tagság

Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2000) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Tudományos Testületének tagja (1994) 

Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja (1993)

 

Szemrád Emil vagyok. Születtem 1933 augusztus 28-án Gerényben (Ungvári járás), jelenleg ez a falu beolvadt Ungvárba. Édesapám – Szemrád Emil cseh nemzetiségű tanító volt,  1908-ban született Bécsben (Ausztria). Édesanyám – Szemrádné Papp Erzsébet a magyarországi Nagymágocson (Szentes mellett) látott napvilágot 1910-ben. Az első világháború idején édesapja elhalálozása után került Ungvárra, ahol elvégezte a gimnáziumot. Szüleim 1932-ben kötöttek házasságot.

Édesapám a cseh nyelven kívül kitűnően beszélte a magyar és német nyelveket. Édesanyám a magyar nyelven kívül            jól  elsajátította a cseh nyelvet, de azonkívül nagyjából értette a latin és ógörög szövegeket.

1938.év őszén édesapám Csehoszlovákiába telepedett, én édesanyámmal a zavaros politikai helyzet miatt Ungváron maradtam. A második világháború idején a szüleim elváltak.

Iskolás éveim

Az elemi iskolát (4 osztályt) Radváncon (ma Ungvár) végeztem. Az 1943-44 tanévben elvégeztem az Ungvári Polgári Iskola első osztályát.

Az 1944.év októberében Ungvár s egyben az egész Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került. Az 1944-45 tanévben orosz és ukrán nyelvű tanfolyamot végeztem.

1945 őszén az ungvári 22.számú középiskola 5.osztályába léptem, amelyik 6.osztályából  1946 őszén átmentem az ujonnan megalakult ungvári 10.számú magyar tannyelvű iskola 6.osztályába. A következő 1947-48 tanévben ezen iskolában végeztem a kibocsájtó 7.osztályt.

Édesanyám gyakran betegeskedett.  Nagyapámmal laktunk együtt, aki anyagi támogatást nyújtott nekünk. Az adott körülmények arra kényszerítettek, hogy munkába álljak és esti iskolában folytassam tanulmányaimat. Az 1948-1951 években elvégeztem az Ungvári 9.számú középiskolát (esti iskola).

Első munkahelyeim

1948 őszén az Ungvári 1.számú Házgondnokság  paszport-kezelője lettem. 1949 októberétől 1951 szeptemberéig az Ungvári 3.számú Népbiróság munkatársa voltam. Először ügykezelő, később jegyzőkönyvet vezető titkár, majd a biróság titkára lettem.

Egyetemi tanulmányaim

1951 őszén az Ungvári Állami Egyetem Vegyi Karának hallgatója lettem. Az egyetemen fizikai kémiából szakosodtam. Az egyetemet kíváló eredménnyel végeztem. Okleveles kémikus és kémiatanári képesítést kaptam 1956-ban.

Egyetemi hallgató koromban is dolgoztam. Az 1952-1956 években műszaki önképzőkörök vezetője voltam a Kárpátaljai Megyei Ifjú Technikusok Állomásán.

Középiskolai tanár-éveim

Az 1956.08.15-1961.10.01 időszakban az Ungvári 10.számú magyar tannyelvű középiskola matematika, csillagászat, fizika és kémia tanára voltam.

Megnősültem

1960 július 16-án nősültem. Feleségem - Legeza Aliz, 1938 február 4-én született Ungváron. Az Ungvári Állami Egyetem Biológiai Karát végezte. Okleveles biológus és biológia-kémia-tanári képesítést  1961-ben kapott. Az 1962.év februárjától 1970 januárjáig a Koritnyáni nyolcosztályos iskolában biológiát tanított, 1970-től 2000-ig az Ungvári 6.számú középiskolában volt a biológia és gépírás tanárnője.

Tudományos kutató lettem

Az 1961.év október 1-től az Ungvári epidemiológiai, mikrobiológiai és higiéniai kutató intézet tudományos munkatársaként dolgoztam. Itt egy ujonnan vásárolt emissziós színképelemző berendezést (ИСП-28) állítottam üzembe a hozzátartozó műszerekkel együtt.  Ebben a kutató intézetben majdnem egy évet töltöttem.

Az Ungvári Egyetem munkatársa lettem

Az 1962.év  szeptember 1-től az Ungvári Állami Egyetem munkatársa lettem. Először a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék asszisztense voltam, később előadó tanár, majd főelőadó. 1963-ban aspiráns lettem. Az aspirantúrát 1966-ban végeztem. Ezután az átnevezett tanszéken – a Félvezetők Kémiájának Tanszékén főelőadó tanárként , majd docensként folytattam oktató és kutató munkámat.

Az Ungvári Állami (később Nemzeti) Egyetemen az 1999. év végéig dolgoztam. Egyetemi munkálkodásom idején a Félvezetők Kémiája Tanszék idővel  Szilárdtestkémia Tanszék lett, a tantárgyak közül az általános kémiát, szervetlen kémiát, kristálykémiát, szilárdtestkémiát, a félvezetők előállításának technológiáját és a kémia történetét tanítottam. Pedagógiai munkám során rendszeresen  vezettem pedagógiai gyakorlatot Kárpátalja iskoláiban, diploma-munkák és évfolyam-munkák tudományos vezetője voltam.

Nyugdíjas éveim

2003 szeptember 30-tól  2004 március 1-ig az Ungvári Határmenti Állami Ellenőrző-toxikológiai Laboratóriumban dolgoztam eleinte mint  I  kategóriájú agronómus, később mint fővegyész.

2004 szeptember 1-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Természettudományok Tanszékének (később Biológia Tanszékének) lettem a professzora, ahol 2011 február 1–ig dolgoztam. Általános, szervetlen, fizikai és analitikai kémiát tanítottam biológus szakú hallgatóknak, diploma-munkákat és évfolyam-munkákat vezettem.

Tagság

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2000.12.06-tól), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Tudományos Testületének (1994-től) és a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság (1993-től)  tagja vagyok.

Tankönyv-fordítás

A XX. század 60-as éveitől kezdve  én fordítottam a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák számára a kémia tankönyvek zömét (14).

Publikációim

Publikációim száma meghaladja a 300-at, ennek kb. a tized része nemzetközi kiadványokban jelent meg.  Három szabadalmam van.

Kitüntetések

A XX.század 80-as éveiben a Szovjetunió Állami Népoktatási Bizottsága „Kitünő eredményekért a munkában” éremmel, 2004-ben a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció „A régió fejlesztéséért” éremmel tüntetett ki. 2019.12.13-án a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács  nekem itélte a 2019.évi díját "a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságomért" természettudományok kategóriában.

Irodalom

  1. Шманько П.І., Лендєл В.Г., Шманько І.І.  Хіміки Закарпаття. Вид. «Патент», Ужгород, 2003, с.104.
  2. Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság Közleményei. Életrajzi lexikon.  Főszerkesztő:  Lizanec Péter. V.évfolyam.  Szpektral Kiadó, Ungvár, 2006, 160.old.
  3. Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи ХХ століття. Голова редколегії Бедь В.В.  Вид. «Ґражда», 2007, с.298.
  4. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2013 рік. Рекомендаційний бібліографічний посібник. Укладачі Н.М.Вачиля, Г.В.Бобонич. Відп. за випуск Л.З.Григаш. Вид. В.Падяка, 2012, с.321.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 19
Heti: 31
Havi: 35
Össz.: 25 312

Látogatottság növelés
Oldal: Magamról
Szemrád Emil honlapja - © 2008 - 2021 - emilszemrad.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »